New solutions to the problems of stripping of ore bodies using inclined workings driven downward in conditions of increased water cut

Authors

  • N.S. Buktukov “D.A. Kunayev Mining Institute” Almaty, Kazakhstan
  • E.S. Gumennikov "D.A. Kunayev Mining Institute" Almaty, Kazakhstan
  • A.A. Аsanov Kyrgyz State University of Construction, Transport and Architecture n.a. N. Isanov, Kyrgyzstan
  • G.A. Mashataeva “D.A. Kunayev Mining Institute” Almaty, Kazakhstan

DOI:

https://doi.org/10.31643/2020/6445.33

Keywords:

stripping of the deposit, inclined working, hydraulic impulse gun, breaking, hydraulic pipeline, air lift.

Abstract

The authors of this paper describe the face transport system that ensures the stripping of ore bodies using the underground development method with inclined narrow workings driven downward, including in conditions of increased water cut. The face transport system will allow the preparation of a new 500-thousand-ton mine with minimum general construction and mining construction works as well. The article contains an engineering study of the transition of the road heading to blastless continuous-flow methods of rock development using hydraulic impulse or mechanical shock machines, which are under development. For deep and ultra-deep developments starting from 250-300 m and deeper, a new technical solution is given for the construction of a downhole mine airlift with the lowest capital and operating costs and sufficiently high reliability and productivity. New technical solutions will ensure the radical transition of the technological concept of mining production from the drilling-and-blasting cyclic to blastless continuous-flow one.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

N.S. Buktukov, “D.A. Kunayev Mining Institute” Almaty, Kazakhstan

Аcademician of NAS RK, doctor. tech. sciences'., professor, Branch of RSE “National Center For Integrated Mineral Processing of the Republic of Kazakhstan” “D. A. Kunayev Mining Institute” Almaty, Kazakhstan.

E.S. Gumennikov, "D.A. Kunayev Mining Institute" Almaty, Kazakhstan

Senior researcher, Branch of RSE “National Center for Integrated Mineral Processing of the Republic of Kazakhstan” “D. A. Kunayev Mining Institute” Laboratory of technology of underground development of ore deposits, Almaty, Kazakhstan.

A.A. Аsanov, Kyrgyz State University of Construction, Transport and Architecture n.a. N. Isanov, Kyrgyzstan

Doctor of Technical Sciences, Professor, Kyrgyz State University of Construction, Transport and Architecture n.a. N. Isanov, Kyrgyzstan, 720024, Bishkek, ul. Maldybaeva 34b

G.A. Mashataeva, “D.A. Kunayev Mining Institute” Almaty, Kazakhstan

Master, Branch of RSE “National Center For Integrated Mineral Processing of the Republic of Kazakhstan” “D.A. Kunayev Mining Institute” Laboratory of technology of underground development of ore deposits.

References

Matthies et al. Bezvzryvnyye tekhnologii dobychi tverdykh poleznykh iskopayemykh[Non-explosive technologies for the extraction of solid minerals]. Novosibirsk: Iz-vo SO RAN, 2007. (In Russian).

Patent KG No2128, Gidroudarnoye ustroystvo Asanov A.A., Gumennikov Ye.S. Byull. [Patent КG No2128, Hydro-hammer device Asanov A.A., Gumennikov E.S. Bull.]. No2, 28.02.2019. (In Russian).

Atanov G.A. Gidroimpul'snyye ustanovki dlya razrusheniya gornykh porod [Hydropulse installations for destruction of rocks -Kiev].Vishcha shkola, 1987. –155 s. (In Russian).

Zhalgasuly N., Gumennikov Ye.S. Nekotoryye aspekty protsessa gidroimpul'snoy tekhnologii razrusheniya krepkikh porod[Some aspects of the process of hydraulic impulse technology of destruction of hard rocks]. //Trudy IGD im. D.A.Kunayeva: «Nauchno-tekhnicheskoye obespecheniye gornogo proizvodstva[Scientific and technical support of mining]», t. 83, Almaty, 2013, s. 59-63. (In Russian).

Mulukhov K.K. Transportnyye mashiny na gornykh predpriyatiyakh SSHA.[Transport vehicles in the US mining enterprises].M.: Nedra. 1981.(In Russian).

Patent Rossiyskoy Federatsii 1505861, Ustroystvo dlya transportirovki sypuchikh gruzov[Patent of the Russian Federation 1505861, Device for transportation of bulk cargo] / Gumennikov Ye.S., opubl. 23.12.89. Byul. No47, 1989. (In Russian).

Patent Rossiyskoy Federatsii 1530546, Ustanovka dlya gidravlicheskogo pod"yoma sypuchego gruza[Patent of the Russian Federation 1530546, Installation for hydraulic lifting of bulk cargo] / Gumennikov Ye. S.. Byul. No33, 1986. (In Russian).

Zhalgasuly N., Gumennikov Ye.S. Perspektivy otrabotki malykh mestorozhdeniy s ispol'zovaniyem potochnoy tekhnologii[Prospects for the development of small deposits using flow technology] / -Izd-vo: KAZNITU im. K.I.Satpayeva, Institut metallurgii i obogashcheniya, Almaty, No3, 2018 g., s 7-14. (In Russian).

Zhalgasuly N., Gumennikov Ye.S. Novaya bezvzryvnaya gornaya tekhnologiya. V sb. trudov Mezhdun. nauchno-prakt. konf. «Problemy kompleksnogo osvoyeniya mineral'nogo syr'ya Dal'nego Vostoka»[New blast-free mining technology. On Sat. Proceedings of the International. scientific and practical. conf. "Problems of the integrated development of mineral raw materials in the Far East"], Khabarovsk, 2005. (In Russian).

Zhalgasuly N., Bitimbayev M. ZH., Gumennikov Ye.S. Novaya bezvzryvnaya tekhnologiya vedeniya gornykh rabot[New blast-free mining technology. // Izvestiya vuzov. Mining Journal]// Izvestiya vuzov. Gornyy zhurnal. –2006. –No 2. –S. 10-14.

Buktukov N.S, Gumennikov E.S. Novaya tekhnologiya na osnove gidroimpul'snogo razrusheniya gornykh porod –perspektivnyy put' k effektivnomu osvoyeniyu zemnykh nedr[A new mud-pulse rocks destruction technology is a prospect to the effective earth reclamation]//Kompleksnoe Ispol’zovanie Mineral’nogo Syr’a = Complex Use of Mineral Resources,306(3), 7–14.(In Russian). https://doi.org/10.31643/2018/6445.11

Downloads

Published

2020-12-15

How to Cite

Buktukov, N., Gumennikov, E., Аsanov А., & Mashataeva, G. (2020). New solutions to the problems of stripping of ore bodies using inclined workings driven downward in conditions of increased water cut. Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra = Complex Use of Mineral Resources, 315(4), 25–32. https://doi.org/10.31643/2020/6445.33